16. 11. 2020

Třídní schůzky za 1. čtvrtletí se budou konat v úterý 24. listopadu 2020 ON-LINE formou videokonference. Pro 1.-3. roč. začnou v 15:30 hod., pro 4.-9. roč. v 16:00 hod. Odkaz na videokonferenci obdrží rodiče prostřednictvím žákovské knížky od svého třídního učitele/třídní učitelky.

Srdečně zveme všechny rodiče našich žáků.

Mgr. Jan Vorba, ředitel školy