3. 1. 2018

SRPD při ZŠ UNESCO Uherské Hradiště si Vás dovoluje pozvat na SPOLEČENSKÝ PLES S POLONÉZOU žáků 9. tříd,
který se bude konat v pátek dne 16. března 2018 od 19.30 hod. v Klubu kultury v Uherském Hradišti.

Výtěžek plesu bude použit pro potřeby žáků školy.

Předprodej vstupenek:
úterý 9.1.2018 v Hlavní budově ZŠ od 15.45 hod. v průběhu konzultací
od čtvrtka 11.1.2018 v kanceláři školy u paní hospodářky Otrusinové

Dovolujeme si Vás tímto zároveň požádat o příspěvky do tomboly, které můžete předat prostřednictvím třídních učitelů nebo v kanceláři školy.

Za SRPD Martina Kocábová  (tel. 732 770 459), srpd-unesco@seznam.cz