7. 12. 2020

Do konce prosince  se můžete zapojit do vědomostní soutěže s názvem: Naši hrdinové

Pokus se odpovědět na otázky, které jsou uvedeny v tomto článku.

Nejlepších 5 žáků získá knihu: Jan Kubiš - Nezastaví mne ani to nejhorší

Při rovnosti bodů bude rozhodovat los.

Odpovědi zasílejte do MOODLE do konce prosince.

Aktivita je součásti vzdělávání žáků o dějinách 20. století a je finančně podpořena Městem Uherské Hradiště v projektu Posílení výuky nacistického a komunistického bezpráví.

Přeji Vám hodně úspěchů v soutěži.

Otázky do soutěže:

 I. Kdo jsem:

a)Narodil jsem se v obci Poluvsie nedaleko Žiliny. V květnu 1939 jsem odešel přes Polsko do Francie, kde jsem byl nucen vstoupit do Cizinecké legie. Ve Velké Británii  jsem prošel speciálním výcvikem a byl jsem zařazen do operace ANTHROPOID.

b)Narodil jsem se v Dolních Vilémovicích u Třebíče. V červnu 1939 jsem se dostal přes Polsko do Francie, kde jsem byl nucen vstoupit do Cizinecké legie. Přihlásil jsem se k plnění zvláštních úkolů v nepřátelském týlu. Absolvoal jsem speciální výcvik a stal jsem se členem výsadku ANTHROPOID.

c) Narodil jsem se v Kunovicích. Za II. světové války jsem byl příslušníkem čs. armády ve Velké Británii. Byl jsem členem výsadku BIOSCOP. Zahynul jsem v červnu 1942 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze.

II.Poznej autora výroku:

„Učiním podle svého nejlepšího vědomí a svědomí vše, abych tento úkol, k jehož provedení jsem se dobrovolně přihlásil, úspěšně splnil.“

„V případě mého úmrtí, uvědomte tuto anglickou rodinu. Tato rodina má moje věci a ví jakým způsobem s nimi naložit."

"Čechoslováci ! Hodina Vašeho osvobození přijde!"

III.Poznej oblíbenou píseň našich vojáků ve Velké Británii:

a)

Roll out the barrel, we'll have a barrel of fun
Roll out the barrel, we've got the blues on the run
Zing boom tararrel, ring out a song of good cheer
Now's the time to roll the barrel, for the gang's all here

b)

Ty nevíš co voják tropí, než odpluje do Evropy,
jestli se tam neutopí, sbohem buď.
Doma na mne vzpomínej a hlavně se mi neprovdej,
až tuhle vojnu vezme jednou ďas, já přijdu ,přijdu ,přijdu zas.

 

IV.Co znamenají zkratky ?

SOE...................
SILVER A.................

V. Doplň věty:

Atentát na Heydricha byl proveden dne...................... v ulici.............................

Atentát provedli parašutisté .................... a ......................

Na dopadení atentátníků byla vyhlášena německými úřady odměna........................

7 parašutistů se ukrávalo v Praze..........................................

Nacisté se pomstili vypálením obcí ................ a ...............................

VI.Vysvětli následující pojmy a jména:

Karel Čurda
Mauthausen
Josef Bublík
Sekyrárna

OUT DISTANCE

 

Mgr. Petr Kočíř - učitel dějepisu