Školní žákovský parlament pracuje na ZŠ UNESCO jako žákovská zastupitelská organizace od roku 2009. Schází se v něm zástupci jednotlivých tříd od 5. do 9. ročníku, kteří jsou vždy seznamováni se závazným dokumentem Žákovské ústavy Základní školy UNESCO.

Žákovský parlament se skládá z členů parlamentu a žákovské rady.

Slib zástupců tříd žákovského parlamentu při ZŠ UNESCO

"Slibuji, že budu zachovávat Žákovskou ústavu. Slibuji na svou čest, že svůj úkol budu vykonávat v zájmu všech žáků a podle nejlepšího vědomí a svědomí."

Společným úkolem je

  • rozvíjet demokratické myšlení žáků
  • vytvářet pozitivní klima ve škole
  • je prostředníkem mezi žáky, učiteli a vedením školy
  • učí žáky odpovědnosti a podporuje jejich aktivity
  • zvyšuje prestiž školy

Školní rok 2018/2019

I tento rok se na naší škole schází žákovský parlament, jehož schůzky jsou vždy první středu v měsíci. Tvoří jej 2-3 zástupci jednotlivých tříd, kteří společně s koordinátory (paní učitelkou Mikuláštíkovou a panem učitelem Silným) diskutují nad různými tématy o škole a snaží se tím přispět k všeobecnému blahu a rozvoji. Zároveň fungují jako informátoři třídy v záležitostech plánovaných událostí, ale také všem ostatním členům parlamentu sdělují názory jejich vlastní třídy.

I tento rok se můžete těšit na zajímavé akce žákovského parlamentu. Ať už to je tradiční Mikuláš 9.ročníků nebo Barevný týden na konci školního roku.

 

Členové Žákovského parlamentu při ZŠ UNESCO

 

5.A:  Drexler Václav, Bumbálek Martin, Havránek Jakub

5.B:  Blatná Kateřina

5.C:  Horsák David

6.A:  Juříková Alena, Machala Samuel, Klíma Matěj

6.B:  Janků Jakub, Krayemová Lina 

6.C:  Fojtíková Laura, Katrňáková Laura

7.A:  Beneš Petr, Mráz Kryštof, Smetana Ladislav

7.B:  Hiklová Magdaléna, Presová Zuzana

7.C:  Gregor Tomáš, Veselý Martin

8.A:  Bobáčiková Natálie, Duong Thuy Linh

8.B:  Kalaizidis Athina, Vaďura František

8.C:  Adamíková Anežka, Bilíková Eliška, Král Tadeáš

9.A:  Habartová Vendula, Ohnoutková Adéla

9.B:  Omelková Michaela, Volas Jaroslav

9.C: Bartošová Karolína, Knotková Eliška, Travencová Tereza

 

Předsedkyně: Omelková Michaela

Místopředsedkyně: Habartová Vendula

Zapisovatelka: Ohnoutková Adéla

 

Zástupci školního žákovského parlamentu pro školní rok 2018/2019

Zástupci školního žákovského parlamentu pro školní rok 2018/2019

Zápisy z pracovních schůzek