Školní žákovský parlament pracuje na ZŠ UNESCO jako žákovská zastupitelská organizace od roku 2009. Schází se v něm zástupci jednotlivých tříd od 6. do 9. ročníku, kteří jsou vždy seznamováni se závazným dokumentem Žákovské ústavy Základní školy UNESCO.

Žákovský parlament se skládá z členů parlamentu a žákovské rady.

Slib zástupců tříd žákovského parlamentu při ZŠ UNESCO

"Slibuji, že budu zachovávat Žákovskou ústavu. Slibuji na svou čest, že svůj úkol budu vykonávat v zájmu všech žáků a podle nejlepšího vědomí a svědomí."

Společným úkolem je

  • rozvíjet demokratické myšlení žáků
  • vytvářet pozitivní klima ve škole
  • je prostředníkem mezi žáky, učiteli a vedením školy
  • učí žáky odpovědnosti a podporuje jejich aktivity
  • zvyšuje prestiž školy

Školní rok 2019/2020

I tento rok se na naší škole schází žákovský parlament, jehož schůzky jsou vždy první středu v měsíci. Tvoří jej 2-3 zástupci jednotlivých tříd, kteří společně s koordinátory (paní učitelkou Mikuláštíkovou a panem učitelem Silným) diskutují nad různými tématy o škole a snaží se tím přispět k všeobecnému blahu a rozvoji. Zároveň fungují jako informátoři třídy v záležitostech plánovaných událostí, ale také všem ostatním členům parlamentu sdělují názory jejich vlastní třídy.

Už teď se můžete těšit na zajímavé akce žákovského parlamentu, jakým je například Barevný týden na konci školního roku.

 

Členové Žákovského parlamentu při ZŠ UNESCO

6.A:  Tereza Pokorná, Sabina Vránová, Natálie Vyorálková

6.B:  Marek Pesser, Diana Prokopová 

6.C:  David Horsák, Jaroslav Vojáček

7.A:  Eva Jurčíková, Martin Sukaný, Marco Belák

7.B:  Adéla Karlíková, Lina Krayemová

7.C:  Laura Fojtíková, Karolína Gálová

8.A:  Kryštof Mráz, Ladislav Smetana, Marek Lukáš

8.B:  Zuzana Presová, Lucie Špalková

8.C:  Martin Veselý, Tomáš Gregor

9.A:  Bobáčiková Natálie, Duong Thuy Linh

9.B:  Athina Kalaitzidis, František Vaďura

9.C: Eliška Bilíková, Sabina Lacová, Dominik Němec

 

Předseda: Martin Veselý

Místopředsedkyně: Athina Kalaitzidis

Dopisovatelky: Natálie Bobáčiková, Duong Thuy Linh

 

Články

Co je nového v našem Školním žákovském parlamentu

Zástupci školního žákovského parlamentu pro školní rok 2019/2020

Zástupci školního žákovského parlamentu pro školní rok 2019/2020

Zápisy z pracovních schůzek