9. 8. 2018

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 - Klub kultury

1.-3. ročník (budova Hradební): pondělí 3. září v 9:00 hod.

4.-9. ročník (budova Hlavní): pondělí 10. září v 8:00 hod.

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění vyhlašuje ředitel školy po dobu 3.-7. září 2018 (5 kalendářních dní) pro žáky 4.-9. ročníku, kteří se vzdělávají v Hlavní budově naší školy na Komenského náměstí 350, ředitelské volno.

Důvody jsou technického rázu v souvislosti s dokončujícími pracemi na rekonstrukci této budovy a její následné kolaudace.

 

Toto ředitelské volno se netýká žáků vzdělávajících se v budově Hradební, školní rok 2018/2019 pro 1.-3. ročník bude zahájen standardně v pondělí 3. září 2018. Pro žáky 1.-3. ročníku bude rovněž v provozu školní družina i školní stravování již od 3. září.

Pro žáky, kterých se to týká, platí původní sdělené termíny opravných zkoušek.

(Pedagogičtí pracovníci školy obdrží podrobné písemné pokyny k přípravnému týdnu e-mailem.)

Mgr. Jan Vorba, ředitel školy

 

 

Zveřejňujeme rozvrh hodin pro nový školní rok 2018/2019, změny vyhrazeny. Zároveň je možnost se přihlašovat do přípravných kurzů pro absolvování jazykových zkoušek prostřednictvím uvedených kontaktních údajů (nabídka kurzů průběžně aktualizována):

AJ - Cambridge Young Learners English Tests
Mgr. Gabriela Vašková (1. st.) - vaskova@zsunesco.cz
Mgr. Romana Přikrylová (2. st.) - prikrylova@zsunesco.cz
ŠJ - Diplomas de español (DELE)
Mgr. Marie Dittrichová (2. st.) - dittrichova@zsunesco.cz
NJ - Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) – nově otevíráme od září 2018
Mgr. Jitka Bajaja Elisová (2. st.) - bajaja@zsunesco.cz
FJ - Diplôme d’études en langue française (DELF) – nově otevíráme od září 2018
Mgr. Irena Kunertová (2. st.) - kunertova@zsunesco.cz

Informační schůzka k těmto kurzům, zejména pro nové zájemce, se bude konat v úterý 11. září od 16:30 hod. v tělocvičně (po třídních schůzkách).

Slavnostní předávání certifikátů úspěšným absolventům těchto zkoušek se bude konat v úterý 18. září od 15:30 hod. v budově Reduty.

Seznamy žáků jednotlivých tříd budou zveřejněny v přípravném týdnu od úterý 28. srpna v suterénu budovy Hradební.

Nabídka kroužků školního klubu a školní družiny bude k dispozici na webových stránkách v přípravném týdnu.