18. 5. 2020

Od pondělí 25. května 2020 bude fungovat provoz školní jídelny v omezeném režimu za velmi přísných hygienických podmínek následovně:


Žáci (účastníci školních skupin) 1.-3. roč. = oběd č. 1 = školní jídelna:

  1. Bude připravováno pouze 1 hlavní jídlo s polévkou, příp. salátem. Výdej začíná v 11:40 hod.
  2. Žák si převezme od pracovníka školní jídelny u výdejního okénka celý oběd, nápoj i příbor. Jídlo ihned zkonzumuje a odnese použité nádobí ke sběrnému okénku. Je zakázáno jídlo s sebou odnášet.
  3. Platí přísný zákaz vstupu cizích osob do prostor školní jídelny!

Žáci (účastníci školních skupin) od 4. roč. výše, zaměstnanci, cizí strávníci = oběd č. 2 = určená třída/pracoviště/výdejní okénko do ulice:

  1. Bude připravováno pouze 1 hlavní jídlo bez polévky.
  2. Strávník (= žák, zaměstnanec) si převezme od pracovníka školní jídelny ve své třídě/na svém pracovišti jednorázový balíček s jídlem v cca 12:40 hod. Jídlo ihned zkonzumuje, použitý box i s příbory následně vhodí do sběrného pytle. Je zakázáno jídlo s sebou odnášet.
  3. Cizímu strávníku bude jídlo vydáváno do jednorázového balíčku, který si strávník převezme provizorním výdejním okénkem u bočního vchodu od 11:00 do 11:30 hod.
  4. Platí přísný zákaz vstupu cizích osob do prostor školní jídelny!

V obou skupinách platí povinnost strávníků si řádně před a po jídle dezinfikovat ruce.
Možné změny s ohledem na aktuální epidemickou situaci vyhrazeny.


Mgr. Jan Vorba, ředitel školy