1. 6. 2020

Od pondělí 8. června 2020 bude fungovat provoz školní jídelny již v běžném provozu za velmi přísných hygienických podmínek, a to následovně:

  1. Budou připravována a nabízena 2 hlavní jídla. Stravování bude zajištováno žákům 1. st. (= účastníkům školních skupin), zaměstnancům a cizím strávníkům.
  2. Strávník si převezme od pracovníka školní jídelny u výdejního okénka celý oběd, nápoj i příbor. Jídlo ihned zkonzumuje a odnese použité nádobí ke sběrnému okénku.
  3. Platí povinnost strávníků si řádně před a po jídle dezinfikovat ruce.
  4. V prostorách školní jídelny se musí strávníci řídit vydanými hygienickými předpisy, z nichž upozorňujeme zejména na povinnost mít nasazenu roušku mimo vlastní konzumaci jídla a dodržování rozestupů u výdejního okénka a u jednotlivých stolů.
  5. Cizí strávníci mohou v prostorách školní jídelny konzumovat oběd pouze v čase 10:45-11:30 hod.

Možné změny s ohledem na aktuální epidemickou situaci vyhrazeny.

Mgr. Jan Vorba, ředitel školy