16. 4. 2018

Žáci devátých ročníků vypracovali v rámci výuky výchovy k občanství projekt na téma OSUDOVÉ OSMIČKY V NAŠICH DĚJINÁCH. Letošní kalendářní rok 2018 je dostatečnou motivací k zamyšlení nad významnými daty v našich dějinách. V současné době jsou nejlepší z těchto prací k vidění na výstavce na chodbě naší školy.
Mgr. Věra Vyhlídová