24. 4. 2018

Ve čtvrtek 19. dubna se žáci 7.A a 7.B vydali do Kunovského lesa na poslední badatelskou výpravu v rámci projektu podpořeného Zlínským krajem.

Cílem jarní výpravy bylo vyhledat tzv. periodické tůně a zjistit, s jakými živočišnými druhy se v nich můžeme setkat, najít typické rostliny bylinného patra jarního aspektu lužního lesa a pokusit se je určit. Na doplnění  badatelských činností žáci pozorovali pomocí dalekohledů ptačí druhy v lesoparku.

Žáci při svých výzkumech používali terénní lupy s příslušným laboratorním vybavením k pozorování organismů.

V Kunovském lese jsme strávili celé dopoledne, bylo nádherné počasí a bádání v periodických tůních se všem velmi líbilo.

Na závěr žáci vypracovali poslední pracovní listy a založili si je do Deníků lužního lesa, ve kterých mají zpracovaná svá celoroční pozorování.

Mgr. Martina Plačková a Mgr. Hana Vaculíková, učitelky přírodopisu