11. 6. 2019

Výtvarná výchova 3.A – PŘÍRODA NÁS INSPIRUJE

Land-art (z anglického land - země, art - umění) - znamená v překladu zemní umění neboli umění země. Soustředí se na práci s neobvyklým materiálem v přírodě. Prostředí nabízí několik možných variant k land-artové činnosti. Umělcům, kteří vytvářejí tyto události v přírodě, říkáme land-artisté. Jde o jeden ze směrů akčního umění.

Žáci si ve výtvarné výchově toto umění vyzkoušeli. 

Mgr. Tereza Kočárová a třída 3.A