24. 4. 2018

V dnech 17. a 20. dubna 2018 proběhl na naší škole (pro žáky 2. a 6. tříd) preventivní program HASÍK zaměřený na výchovu dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Program HASÍK je součástí minimálního preventivního programu školy.

Mgr. Petr kočíř - Školní metodik prevence