8. 11. 2018

Základní škola UNESCO připravila i v letošním roce program pro všechny děti, které v příštím školním roce nastoupí do prvních tříd.

 

Program je určen všem dětem, protože jim může před nástupem do školy pomoci:

- seznámit se s prostředím školy ještě dříve, než se stanou prvňáky

- vyzkoušet si způsob práce, který je velmi podobný tomu školnímu

- docvičit a dotrénovat vše, co je potřeba k dobrému zvládnutí nároků první třídy 

- naučit se pracovat samostatně - pod vedením paní učitelky- na zadaných úkolech

 

Program je určen také všem rodičům, protože jim může pomoci:

- posoudit, je-li jejich dítě připravené a zralé k nástupu do školy

- porovnat schopnosti a způsob práce svého dítěte s vrstevníky

- dozvědět se, jak procvičovat potřebné dovednosti

- seznámit se se školním prostředím a učiteli

 

Na další setkání se moc těšíme!

 

 

                                                                         1. stupeň ZŠ UNESCO