26. 1. 2021

V pondělí 4. 1. 2021 se dveře školy otevřely jen pro děti 1. a 2. tříd a zároveň z rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje opět naše škola zajišťuje péči o děti, jejichž zákonní zástupci pracují v oborech, které jsou důležité pro chod státu.

Péče o tyto děti je zabezpečena od 5:30 hod. do 18:30 hod. a jsou do ní zapojeny kvalifikovaní pedagogové - 4 učitelé a 2 asistentky pedagoga. Stravování mají děti zajištěny v naší školní jídelně. 

Cituji jednu z učitelek, která o děti vybraných profesí pečuje: "Dopoledne se rozhodně nenudíme. Po příchodu zjistíme, kdo má ten den online hodiny, najdeme vhodná místa, aby se děti navzájem nerušily a měly klid na práci. Potom "zazvoní" a jdeme na to! Pokud děti nepracují online, pracujeme společně na zadaných úkolech, nebo odpočíváme u svačinky. Poté, co skončí online výuka, jdeme na oběd. Odpoledne již bývá klidnější. Děti si ještě dokončí zbylé úkoly, potom si spolu hrají. Snažíme se jim vyplnit čas vhodnými volnočasovými aktivitami. Když je hezky, jdeme do přilehlého parku. I když jsou některé dny hodně náročné, děti i všichni ti, kteří se o ně starají, to zvládají na jedničku."

Školní družina funguje v jiném seskupení než obvykle – namísto 5 oddělení máme oddělení 6, každá třída prvňáků a druháků představuje jedno oddělení. K 5 vychovatelkám se připojila 1 asistentka pedagoga. Snažíme se o běžný chod jak školy, tak i školní družiny, aby děti pandemii pocítily co nejméně. Školní družina je otevřena od půl sedmé ráno a její chod trvá do pěti hodin odpoledne.

Je vidět, že děti jsou spokojené, za co jsme rádi. Je to potvrzení toho, že se práci snažíme dělat dobře.

Vážíme si práci zdravotníků, zaměstnanců bezpečnostních složek, zaměstnanců v sociálních službách, …. a chceme být nápomocni k tomu, abychom tuto dobu zvládli. 

Chci poděkovat kolegyním a kolegům, kteří se zapojili do péče o „naše“ děti i děti zaměstnanců vybraných profesí.

 

                                            Mgr. J. Turčínová, vedoucí vychovatelka školní družiny