27. 4. 2018

     Děti 1. a 4. oddělení školní družiny se zapojily do projektu přírodovědného centra Trnka „Poklady naší zahrady“.  24. 4. a 26. 4. strávily čas na zahradě DDM  Šikula, kde se seznámily s rostlinkami, které na této zahradě rostou. Naučily se, které z rostlinek jsou jedlé, které ne nebo dokonce mírně jedovaté, obdivovaly domečky pro hmyz, vyrobily si ve skupinkách pomazánku z tvarohu, do které přidaly jedlé rostlinky ze zahrádky a následně si navzájem pomazánky ochutnávaly. Děti byly z vlastní tvořivosti nadšené.

 

                                                                                            Zuzana Hučková, Jana Turčínová