9. 2. 2019

Byla jednou jedna pohádka ...

Děti ze školky MŠ Komenského zahrály našim žákům pásmo pohádek.

Pohádka není jen prostředek k uklidnění dětí před spaním, ale může sloužit jako východisko pro výchovně - vzdělávací práci.

Děkujeme a těšíme se na další setkání.

 

 

 

                                                                      1. B a 2. C