30. 4. 2021

Do online hodiny výchovy k občanství jsme si s žáky 9. C pozvali speciální hosty, kteří nám v rámci tématu volby povolání přiblížili svá zaměstnání. Osm hostů stručně popsalo náplň své práce, její pozitiva a negativa, dosažené vzdělání a dále nám řekli zajímavé informace, které byly pro žáky deváté třídy velmi podnětné. A která povolání nám byla přestavena?

UČITEL NA UNIVERZITĚ

ZDRAVOTNÍ SESTRA

KONSTRUKTÉR

MIKROBIOLOŽKA / EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOG

LÉKÁRNICE

PSYCHOLOŽKA

VEDOUCÍ ZAHRANIČNÍCH ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

AERODYNAMIK / VÝVOJÁŘ

 

Besedu jsme si MOC užili a alespoň jsme si udělali představu o některých profesích. Besedníkům opravdu MOC DĚKUJEME a vážíme si jejich ochoty a aktivity zapojit se do naší hodiny.

                                                                                                                                 Mgr. Petra Koudelníčková a třída 9. C