18. 4. 2019

Vědomostní soutěž "Lidice pro 21. století" vyhlašuje Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Je určena dětem a mládeži z celého světa ve věku 10–19 let. Jejím cílem je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech, vztahujících se ke druhé světové válce, nacistickému režimu, dalším totalitním režimům 20. století i proměně poválečného odkazu Lidic až do počátku 21. století.

Soutěže se v I. kategorii zúčastnilo cca 20 žáků naší školy.

Celkem se soutěže v obou kategoriích zúčastnilo 2282 žáků a studentů.

V každé kategorii postupuje do finálového kola 21 žáků.

V I. kategorii (10-14 let) postoupil do finálového kola také žák 8.B Ondřej Kočíř.

Soutěž se skládala ze dvou kol:

I. kolo obsahovalo vědomostní test a krátký slohový útvar na téma: Zajímavý památník v mém okolí ( bylo ukončeno 22.2.)

II. kolo - součástí tzv. finálového kola byl další vědomostní test ( bylo ukončeno 16.4.)

Úplné zveřejnění výsledků soutěže proběhne 6.5.2019 na webových stránkách soutěže.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 5. 6. 2019 v kostele svatého Václava v Opavě.

Ondrovi děkuji za vzornou reprezentaci školy a přeji hodně úspěchů v dalším kole soutěže.

Mgr. Petr Kočíř - učitel dějepisu