27. 1. 2017

Ve dnech 25. a 26. 1. 20017 se na naší škole již tradičně konalo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Letos byla účast tak jako každý rok velká a z celého okresu se soutěže zúčastnilo 43 žáků.

Soutěž se konala ve čtyřech kategoriích. Do první kategorie I. A připadali žáci z 6. a 7. ročníků a kategorie II. A se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníků. Kategorie I. B se zúčastnil žák z gymnázia z primy a sekundy a kategorii II. B reprezentovali žáci z tercie a kvarty.

V prvním kole si soutěžící měřili své znalosti v písemném testu, který se skládal z gramatické části, čtení a poslechu. V druhém kole – ústní části - konverzovali ve dvojicích na různá témata, která si náhodně vytáhli.

Výherci kategorie II. A a II. B postupují dále do kola krajského.

Děkujeme našim žačkám Libuši Pelíškové a Natalii Tománkové, že naši školu v okresním kole reprezentovaly.

Budeme se těšit na příští rok.

Ing. Eva Motyčková