1. 2. 2017

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

ZŠ UNESCO nabízí v rámci Projektu OP VVV - Výzva 22 na ZŠ UNESCO Uherské Hradiště cyklus odborně zaměřených tematických setkávání rodičů za účasti externího odborníka.

 

12. z nich:
RNDr. Miroslav Kučera – Manažer rozvoje školy SŠPHZ Uherské Hradiště
Téma: Využití talentu a silných stránek (volba další vzdělávací dráhy)

Termín: úterý 6. listopadu 2018, sborovna Hlavní budova od 15:30 hod.

Vážení rodiče, přemýšlíte nad dalším vzděláním svých dětí? Přijďte si popovídat se zástupci Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště.

Setkání zdarma, počet účastníků omezen, zájemci se přihlásí na e-mail: slezackova@zsunesco.cz

Těšíme se na Vás!

 

11. z nich:
Ing. Adam Skovajsa – pedagog Obchodní akademie, Vyšší odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště
Téma: Využití talentu a silných stránek (volba další vzdělávací dráhy)

Termín: pondělí 5. listopadu 2018, sborovna Hlavní budova od 15:30 hod.

Vážení rodiče, přemýšlíte nad dalším vzděláním svých dětí? Přijďte si popovídat se zástupcem Obchodní akademie Uherské Hradiště.

Setkání zdarma, počet účastníků omezen, zájemci se přihlásí na e-mail: slezackova@zsunesco.cz

Těšíme se na Vás!

 

10. z nich:
Mgr. Bc. Kateřina Vránová – dětská psycholožka
Téma: Styly učení, jak na učení, motivace k učení v rámci domácí přípravy

Termín: úterý 23. října 2018, sborovna Hlavní budova od 16:00 hod.

Nevíte, jak se s dětmi doma připravovat na školu, tak aby to nebylo vzájemné trápení? Přijďte si o tom popovídat s dětskou psycholožkou.

Setkání zdarma, počet účastníků omezen, zájemci se přihlásí na e-mail: slezackova@zsunesco.cz

Těšíme se na Vás!

 

9. z nich:
RNDr. Karel Šuranský – navrhuje a vede jednotlivé tréninky a vzdělávací projekty pro mezinárodní i české firmy, koordinuje trenéry, konzultanty a kouče v rozsáhlejších projektech
Téma: Kariérové poradenství (volba další vzdělávací dráhy)

Termín: čtvrtek 7. června 2018, učebna 3.B, budova Hradební od 15:30 hod.

Toto setkání doporučujeme zejména rodičům žáků současného 7. a 8. ročníku, kteří řeší se svými dětmi jejich další směřování po ukončení ZŠ.

Setkání zdarma, počet účastníků omezen, zájemci se přihlásí na e-mail: slezackova@zsunesco.cz

Těšíme se na Vás!

 

8. z nich:
Mgr. Ludmila Bednaříková – speciální pedagožka
Téma: Mám doma dítě s přiznaným podpůrným opatřením - co s tím?

Termín: úterý 24. dubna 2018, sborovna Hlavní budova od 15:30 hod.

Toto setkání doporučujeme zejména těm rodičům, kteří mají zájem spolupracovat se školou při podpoře svého dítěte ve školní úspěšnosti. Setkání bude zaměřeno na potíže s učením.

Setkání zdarma, počet účastníků omezen, zájemci se přihlásí na e-mail: slezackova@zsunesco.cz

Těšíme se na Vás!

 

7. z nich:
Mgr. Ludmila Bednaříková – speciální pedagožka
Téma: Motivace k učení

Termín: úterý 3. dubna 2018, sborovna Hlavní budova od 15:30 hod.

Toto setkání doporučujeme zejména těm rodičům, kteří by se rádi dozvěděli, jak je vhodné motivovat děti k učení a každodenní přípravě do školy.

Setkání zdarma, počet účastníků omezen, zájemci se přihlásí na e-mail: slezackova@zsunesco.cz

Těšíme se na Vás!

 

6. z nich:
Hana Hanáčková – knihovnice (Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště), nositelka Ceny Hanse Christiana Andersena v dánském Odensee
Téma: Vzdělávací zdroje dostupné mimo školu – dětské čtenářství

Termín: úterý 30. ledna 2018, sborovna Hlavní budova od 15:30 hod.

Setkání zdarma, počet účastníků omezen, zájemci se přihlásí na e-mail: janasova@zsunesco.cz

Těšíme se na Vás!

 

5. z nich:
Mgr. Iva Chudobová – logopedka SPC Uherské Hradiště
Téma: Komunikační a jazykové dovednosti a kompetence

Termín: úterý 7. listopadu 2017, sborovna Hlavní budova od 15:30 hod.

Toto setkání doporučujeme zejména rodičům žáků 1. až 3. ročníku, kteří by rádi zlepšili komunikační dovednosti svých dětí.

Setkání zdarma, počet účastníků omezen, zájemci se přihlásí na e-mail: janasova@zsunesco.cz

Těšíme se na Vás!

 

4. z nich:
Mgr. Jana Dinčić – psycholožka SPC Uherské Hradiště
Téma: Styly učení

Termín: úterý 24. října 2017, sborovna Hlavní budova od 15:30 hod.

Toto setkání doporučujeme zejména rodičům, kteří by rádi zefektivnili domácí přípravu svých dětí do školy.

Setkání zdarma, počet účastníků omezen, zájemci se přihlásí na e-mail: janasova@zsunesco.cz

Těšíme se na Vás!

 

3. z nich:
Ing. Adam Skovajsa – pedagog Obchodní akademie, Vyšší odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště
Téma: Využití talentu a silných stránek (volba další vzdělávací dráhy)

Termín: čtvrtek 8. června 2017, učebna chemie Hlavní budova od 15:30 hod.

Setkání zdarma, počet účastníků omezen, zájemci se přihlásí na e-mail: silny@zsunesco.cz

Těšíme se na Vás!

 

2. z nich:
Mgr. Ludmila Bednaříková – speciální pedagožka
Téma: Inkluzivní vzdělávání – jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Termín: úterý 6. června 2017, sborovna Hlavní budova od 15:30 hod.

Tuto přednášku doporučujeme zejména rodičům dětí se specifickými poruchami učení, rodičům dětí, které jsou ve škole méně úspěšné, ale jistě bude zajímavá i pro rodiče, kteří se chtějí dozvědět více o dalších možnostech kvalitní domácí přípravy na školu a způsobech, jak podpořit školní úspěchy svého dítěte.

Setkání zdarma, počet účastníků omezen, zájemci se přihlásí na e-mail: janasova@zsunesco.cz

Těšíme se na Vás!

 

1. z nich:
Mgr. Ladislav Botek – ředitel Plavecké školy
Téma: Klíčové kompetence v oblasti zdravého životního stylu se zřetelem na jedinečnost plavání a jejich význam pro život v 21. století

Termín: pondělí 24. dubna 2017, sborovna Hlavní budova od 15:30 hod.

Těšíme se na Vás!