12. 6. 2018

V úterý 12. června proběhlo v Baťově vile ve Zlíně ocenění školních metodiků prevence Zlínského kraje 2018. V kategorii "Ocenění za mimořádný přínos pro prevenci" za dlouholetou významnou práci v této oblasti byl oceněn učitel naší školy Mgr. Petr Kočíř (z důvodu účasti na vodáckém kurzu nemohl být na předávání ocenění přítomen).

 

Gratulujeme!

Mgr. Jan Vorba, ředitel školy

 

Článek na webu Zlínského kraje - Kraj ocenil školní metodiky prevence

Základní nominační údaje:

Pan učitel Kočíř má na naší škole na starosti převážně výuku dějepisu a je také školním metodikem prevence. V rámci této specializace organizuje pro žáky naší školy mnoho zajímavých aktivit.

Tradicí jsou každoroční exkurze do Osvětimi a Národního památníku hrdinů heydrichiády v Praze. Pravidelně s žáky navštěvuje také Památník Terezín a Lidice.

Do výuky zve pamětníky nacistického, komunistického bezpráví a válečné veterány. Vždy ve spolupráci s Konfederací politických vězňů v Uherském Hradišti, ICEJ – (Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém – projekt Centra vzdělávání a dialogu), sdružením Dcery 50. let a Svazem bojovníků za svobodu.

Pan učitel na naší škole pořádá pro žáky ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze, Asociací nositelů legionářských tradic, organizací Člověk v tísni a Ústavem pro studium totalitních režimů celou řadu výstav, které navštěvuje také široká veřejnost, uveďme např. výstavy Neztratit víru v člověka (2007), Osudové roky české státnosti (2008), Anna Franková (2009), Mnichovská zrada (2010), Ležáky (2011), Stopy totality (2013), České stopy ve Skotsku (2013) a DUM SPIRO SPERO (2014), Lidice (2015) Berlínská zeď (2016), Valkýra (2016), Javoříčko (2017), Listopad 1939 (2017), Josef Toufar-farář z Číhoště (2018).

Realizuje také celou řadu zajímavých projektů, na které získává granty například od Zlínského kraje, Památníku Lidice, Terezínské iniciativy a Města Uherské Hradiště.

Mezi významné projekty, které na naší škole organizoval, jsou Příběhy bezpráví, Zmizelí sousedé, Projekt Vagón, Projekt Krokus, Bojovníci proti totalitě očima dětí, Projekt Naši nebo cizí?, Stopy totality, Proti ztrátě paměti, Z místa, kde žijeme a mezinárodní projekt – Inspired by the memory.

Úspěšně zapojuje žáky do několika zajímavých soutěží, např. Lidice pro 21. století, fotografické soutěže Památníku Ležáky, Oběti a hrdinové (Památník Ležáky), Odbojem proti zlu a Významná výročí 2013 od Asociace nositelů legionářských tradic, Muzeum v krabičce.

Pravidelně s žáky připomíná (rozhlasovými relacemi, kladením věnců) památné dny našich dějin, např. Den válečných veteránů, Den boje studentů za svobodu a demokracii, Den památky oběti holocaustu, Jom-ha-šoa, Den vítězství a Den památky obětí komunistického režimu.

V posledních letech je významná spolupráce s Ministerstvem obrany ČR na projektu Příprava obyvatel na obranu státu (POKOS). V listopadu 2015 zorganizoval prezentaci 7. Mechanizované brigády z Hranic na Moravě pro žáky zejména 8.-9. tříd. Žáci se pravidelně účastní soutěží, které se konají v rámci projektu POKOS. V roce 2016 se také 30 žáků 8. tříd zúčastnilo dne Integrovaného záchranného systému v Popovicích. Tato aktivita se bude opakovat v květnu 2018.

Každý rok organizuje např. pro žáky 9. tříd projektový den – Hrou proti AIDS, pro žáky 7. tříd Jan se nestát závislákem, pro žáky 8. tříd besedu s lektory Policie ČR – Trestní odpovědnost mladistvých pro žáky 6. tříd besedu s panem Pavlem Pakostou na téma Šikana a kyberšikana, pro žáky 5. tříd na téma Nebezpečný internet a pro žáky 2. tříd Hasík. Podílí se na organizace Branného dne.

Pan učitel usilovně pracuje na svém dalším vzdělávání a osobnostním růstu. Pravidelně se účastní mnoha vzdělávacích seminářů a konferencí u nás (Terezín, Lidice, Ploština, Javoříčko, Praha) i v zahraničí (Německo, Izrael, Slovensko, Francie, Polsko).

Díky mnohým vzdělávacím aktivitám pana učitele Kočíře naše škola dlouhodobě při vzdělávání žáků spolupracuje s Památníkem Lidice, Památníkem Terezín, Židovským muzeem v Praze a v Brně, organizací Člověk v tísni, Asociací legionářských tradic, sdružením Dcery 50. let a Ministerstvem obrany ČR – projekt POKOS.

Své aktivity se snaží prezentovat na webových stránkách školy, v regionálním tisku, v regionální televizi, na portále školství Zlínského kraje a v časopise Historický kaleidoskop.

V roce 2010 byl pan učitel Kočíř oceněn městem Uherské Hradiště za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání. V roce 2013 převzal jako školní metodik prevence ocenění za jeden z nejlepších minimálních preventivních programů Zlínského kraje. V roce 2015 obdržel od Asociace nositelů legionářských tradic ocenění Český patriot.

Pan učitel Kočíř při výuce uplatňuje moderní přístup k práci, odpovědnost, komunikativnost, nadšení a elán mladého učitele, kterého práce ve školství velmi baví.