22. 1. 2021

V literární výchově žáci 2. C četli a poté sami tvořili obrázkové texty.    

Nejdříve pracovali ve skupince a pak individuálně.

Zvolili si vlastní téma, vybrali mezi sebou zapisovatele, malíře a mohli vymýšlet.

Nakonec příběh jeden z nich přednesl ostatním.

Všechny práce byly vydařené a děti si zaslouží velkou pochvalu.

                 Mgr. Hanáková