30. 1. 2018

V letošním roce se muzikoterapie odehrává v prostorách ŠD Hradební. "Muzikoterapie je použití hudby nebo hudebních elementů (zvuku, rytmu, melodie, harmonie) kvalifikovaným muzikoterapeutem pro klienta nebo skupinu v procesu, jehož účelem je usnadnit a rozvinout komunikaci, vztahy, učení, pohyblivost, sebevyjádření, organizaci a jiné relevantní terapeutické záměry za účelem naplnění tělesných, emocionálních, mentálních, sociálních a kognitivních potřeb." (Kantor 2009)

 

                                                                     Mgr. Dana Štěrbová, Jarmila Rochovanská