13. 2. 2020

Ve čtvrtek 13. 2. se děti z 3., 4. a 5. oddělení školní družiny zúčastnily v Slováckém muzeu výukového programu Fašanku, fašanku, už je ťa na mále aneb Masopust na Slovácku.

Děti se dověděly zajímavosti o období masopustu, jak se konec masopustu slavil na Slovácku, prohlédly si stálou expozici „Slovácko“, vyrobily si masopustní masky a v pracovních listech si zopakovaly získané znalosti.

Děti, které neviděly výstavu Modrobílý svět, měly tu možnost dnes a za odborného výkladu paní etnografky se seznámily s historií vzniku modrotisku.

  

                                                                                            Z . Hučková, K. Lukášková, J. Turčínová