Zájmové útvary pro školní rok 2019/2020

Zájmové útvary jsou organizovány v rámci školní družiny nebo školního klubu. Některé kroužky probíhají v rámci projektů.
Cena za jeden kroužek/pololetí je ve školní družině či školním klubu 200,- Kč, kroužky v rámci projektů jsou zdarma. Vybrané prostředky slouží výhradně na potřeby daného kroužku. Činnost kroužků je zahájena od pondělí 23.09.2019.

Přípravné jazykové kurzy naleznete: zde

ŠD - kroužky pouze pro členy školní družiny
ŠK - kroužky pouze pro členy školního klubu
PRO - mohou se účastnit děti nezávisle na zapsání do školní družiny/školního klubu
OST - mohou se účastnit děti nezávisle na zapsání do školní družiny/školního klubu, kroužky organizuje partnerská organizace, škola zapůjčuje prostory

Minivolejbal Hučková ŠD pondělí 15.00-17.00
Pracovně-výtvarný kr. Hájková ŠD úterý 15.00-16.30
Sportovní hry venku Hájková ŠD 1. roč. pondělí 11.40-12.40
Sportovní hry venku Stojaspalová ŠD čtvrtek 15.00-16.00
Legohrátky Hájková ŠD 1. roč. čtvrtek 11.40-12.40
Písnička Turčínová ŠD pátek 14.30-15.30
Florbal ml. Pírek, Silný  ŠK 6.-7. roč. úterý, čtvrtek 06.55-07.55
Florbal st. Pírek, Silný  ŠK 8.-9. roč. středa, pátek 06.55-07.55
Gymnastika Březinová ŠK 6.-9. roč. pondělí 14.00-15.00
Klub českého jazyka 9.A Koudelníčková  ŠK 9.A čtvrtek 06.55-07.55
Klub českého jazyka 9.B Bajaja Elisová ŠK 9.B čtvrtek 06.55-07.55 
Klub českého jazyka 9.C Vorba ŠK 9. roč. pátek 06.55-07.55 
Klub matematiky 9.A Silný ŠK 9.A úterý 06.55-07.55
Klub matematiky 9.B Bellovičová ŠK 9.B středa 06.55-07.55 
Klub matematiky 9.C Silný ŠK 9.C čtvrtek 06.55-07.55
Klub tance a společenského chování Mikuláštíková, Černíková ŠK 9. roč. pondělí 06.55-07.55
Pěvecký sbor Nečasová ŠK 2. stupeň středa 14.00-15.00
Výtvarný kroužek Ondráčková ŠK 4.-5. roč středa 13.40-15.40
Čtenářský klub Fridrichová ŠK 4.-6. roč. pondělí 14.00-15.00
Sportovní hry Fridrichová ŠK 4.-5.roč pondělí 06.55-07.55
Klub chytrých hlaviček Fridrichová ŠK 4.-5. roč. úterý 14.00-15.00
Technický kroužek (informatika) Ondráčková PRO 5. roč. úterý 12.45-13.45
Čtenářský klub pro žáky ZŠ Machová PRO 3. roč. středa 13.00-14.30
Čtenářský klub pro žáky ZŠ Rumíšková PRO 2. roč. středa 13.00-14.30
Vývojářský kroužek Remeš PRO 6.-9. roč. středa LICHÝ 14.00-15.00
Robotika Remeš PRO 6.-9. roč. středa SUDÝ 14.00-16.00
Badatelský kroužek Kočíř PRO 6.-9. roč. středa 14.00-15.00
Badatelský kroužek Plačková PRO 6.-9. roč. středa 14.00-15.30
Šachy - nováčci Beil OST 1.-6. roč. pondělí 13.00-13.45
Šachy - pokračující mladší Beil OST 1.-6. roč. pondělí 13.45-14.30
Šachy - pokračující starší Beil OST 1.-6. roč. pondělí 14.30-15.30