Zájmové útvary pro školní rok 2018/2019

Zájmové útvary jsou organizovány v rámci školní družiny nebo školního klubu. Některé kroužky probíhají v rámci projektů.
Cena za jeden kroužek/pololetí je ve školní družině či školním klubu 200,- Kč, kroužky v rámci projektů jsou zdarma. Vybrané prostředky slouží výhradně na potřeby daného kroužku. Činnost kroužků je zahájena od pondělí 24.09.2018.

Přípravné jazykové kurzy naleznete: zde

ŠD - kroužky pouze pro členy školní družiny
ŠK - kroužky pouze pro členy školního klubu
PRO - mohou se účastnit děti nezávisle na zapsání do školní družiny/školního klubu.

Sportovní hry venku Turčínová ŠD 1. roč. pondělí 11.40-12.25
Taneční kroužek Hučková ŠD 1. roč. pondělí 11.40-12.25
Minivolejbal Hučková ŠD pondělí 15.00-17.00
Pracovně-výtvarný kr. Hájková ŠD úterý 15.00-16.45
Sportovní hry venku Hučková (lichý), Turčínová (sudý) ŠD 2.-4. roč. úterý 14.00-15.00
Sportovní hry venku Hučková ŠD 1. roč. čtvrtek 11.40-12.25
Legokroužek Turčínová ŠD 1. roč. čtvrtek 11.40-12.25
Literárně-dramatický kr. Maňásek Štěrbová ŠD čtvrtek 15.00-16.15
Písnička Turčínová ŠD pátek 14.00-15.30
Florbal ml. Pírek, Silný  ŠK 6.-7. roč. úterý, čtvrtek 06.55-07.55
Florbal st. Pírek, Silný  ŠK 8.-9. roč. středa, pátek 06.55-07.55
Gymnastika Březinová ŠK 6.-9. roč. úterý 14.30-15.30
Klub českého jazyka 9.A Koudelníčková  ŠK 9.A středa 06.55-07.55
Klub českého jazyka 9.B Vyhlídová  ŠK 9.B úterý  06.55-07.55 
Klub českého jazyka 9.C Nožičková  ŠK 9. roč. úterý 06.55-07.55 
Klub matematiky 9.A Řezníčková ŠK 9.A úterý 06.55-07.55
Klub matematiky 9.B Silný  ŠK 9.B čtvrtek  06.55-07.55 
Klub matematiky 9.C Řezníčková  ŠK 9.C středa  06.55-07.55
Klub tance a společenského chování Mikuláštíková, Černíková ŠK 9. roč. pondělí 06.55-07.55
Čtenářský klub pro žáky ZŠ Machová PRO 3. roč. středa 13.00-14.30
Čtenářský klub pro žáky ZŠ Šilcová PRO 2. roč. středa 13.00-14.30
Technický kroužek (informatika) Ondráčková PRO 5. roč. úterý 12.45-13.45
Vývojářský kroužek Remeš PRO 7.-9. roč. pátek 14:00-15:00
Robotika Řezníčková PRO 6.-9. roč. čtvrtek 14.00-16:00
Badatelský kroužek Kočíř PRO 6.-9. roč. středa 14.00-15.00
Badatelský kroužek Plačková PRO 6.-9. roč. středa 14.00-15.30