Již od prvního ročníku na 1. stupni se žáci naší školy intenzivně věnují cizímu jazyku - v 1. a 2. ročníku 2 hodinami týdně, ve 3. - 5. ročníku 4 hodinami týdně. V 5. ročníku jednu z těchto 4 hodin vyučuje rodilý mluvčí. Na základě současného zájmu žáků a jejich zákonných zástupců má prioritu anglický jazyk.

Při vstupu žáka na 2. stupeň je důležitým okamžikem výběr jazykového, nebo přírodovědného zaměření.

 

Jazykové zaměření představuje rozšířenou výuku cizích jazyků:

První cizí jazyk

  • v 6. a 7. ročníku 3 hodiny prvního cizího jazyka + 1 hodina konverzace v prvním cizím jazyce
  • v 8. a 9. ročníku 4 hodiny prvního cizího jazyka + 1 hodina konverzace v prvním cizím jazyce (jednu z těchto 4 hodin vyučuje rodilý mluvčí)

Druhý cizí jazyk

  • v 6., 7. a 9. ročníku 3 hodiny druhého cizího jazyka
  • v 8. ročníku 4 hodiny druhého cizího jazyka

V současnosti nabízíme a vyučujeme tyto jazyky:

  • anglický

  • francouzský

  • německý

  • ruský

  • španělský

Každoročně škola pořádá několik zahraničních výjezdů zaměřených na poznání cizích zemí a zdokonalení se v jednotlivých jazycích. Nejčastěji se jezdí do Velké Británie, Francie, Švýcarska, Itálie, Monaka, Německa či Rakouska.

Žákům 8. a 9. ročníku je nabízen nepovinný předmět Výběrový seminář anglického jazyka, který je určen pro cca 10 nejlepších žáků daného ročníku. Jedná se o 2 hodiny týdně, ve kterých mohou žáci prohloubit své znalosti netradiční formou. Předmět je veden rodilým mluvčím.

Výuku cizích jazyků podporují také v případě zájmu kroužky v rámci školního klubu.

Zúčastňujeme se rovněž mezinárodních projektů v rámci programu Comenius či Erasmus+, který mj. umožňuje našim nejlepším žáků cestovat po partnerských školách v celé Evropě.

Nadstandardně naše škola nabízí v rámci hlavní činnosti žákům 1. i 2. stupně možnost zúčastnit se Cambridgeských zkoušek pro děti – Cambridge Young Learners English Tests. Každoročně otevíráme několik skupin přípravného kurzu k těmto zkouškám a také hodinu konverzace s rodilým mluvčím.

Žáci 2. stupně mají možnost absolvovat zkoušky z jazyka španělského Diplomas de español DELE a navštěvovat přípravné kurzy na tyto zkoušky.