27. 10. 2019

Celý týden bylo hlavním tématem v prvních třídách JABLKO.

     V českém jazyce žáci skládali a četli jablíčkové slabiky a slova, jedním tahem jablko kreslili, hledali stejné dvojice, řešili záhadu červíka, zazpívali si, zatančili, poslechli hudební pohádku Ilji Hurníka. V matematice ve dvojicích hráli jablíčkové domino a řešili pracovní listy.

Tělesná výchova byla plná soutěží a závodů.                         

     Ve výtvarné výchově si děti vyzkoušely, jak se pracuje ve skupinách náhodně složených ze všech prvních tříd. Musely si rozdělit úkoly a domluvit se na postupu. Výstupem bylo prostorové jablko, kterým vyzdobíme školní chodbu. 

     Projekt ukončila sladká tečka. Doma děti s maminkou připravily z jablek dobroty a mohlo se hodovat. Všichni si navzájem zákusky pochválili, což bylo velmi milé.

     Všechny děti za hezkou práci chválíme a už se těšíme na další společný projekt.         

                                                                                            Mgr. Hanáková, Mgr. Blahová, Mgr. Vašková