21. 3. 2020

Do konce DUBNA se můžete zapojit do vědomostní soutěže s názvem: Významné okamžiky našich dějin ( téma: Protektorát)

Nejlepší tři žáci budou odměnění výbornou knihou od Jířího Šulce - Dva proti říši.

Každý, kdo správně odpoví na všechny otázky dostane jedničku s váhou 6.

Odpovědi zasílejte na e-mailovou adresu kocir@zsunesco.cz do konce DUBNA.

Do e-mailu uveďte své jméno, příjmení a třídu.

Přeji Vám hodně úspěchů.

Aktivita je součástí projektu Po stopách totalitních režimů 20. století, který finančně podpořil Zlínský kraj.

Soutěžní otázky:

1) Poznej osobnosti:

V květnu 1942 provedli atentát na zastupujícího říšského protektora.

Student medicíny, který zemřel na následky zranění dne 11. listopadu 1939.

Byl státním prezidentem v období Protektorátu Čechy a Morava.

Velel 1.čs.armádnímu sboru v SSSR a byl také čs.prezidentem.

Patřili do odbojové skupiny Tři králové.

2) K názvům míst doplň události:

Terezín

Lety u Písku

Lidice

Ploština

Salaš

3) Dokonči věty:

Pamatuj, že poslouchání zahraničního rozhlasu je zakázáno a trestá se .......................................

Za protektorátu se začalo na našich silnicích jezdit..............................

Židé od 6 let museli na oblečení nosit ........................

Byl zaveden přídělový systém na ..............., .................... a ............................

Uherské Hradiště bylo osvobozeno ve dnech..........................

4) Vysvětli následující pojmy:

Antropoid............................................

Totální nasazení..................................

Heydrichiáda.....................................

Demarkační linie................................

Holocaust..........................................

5. Rozhodni, zda jsou následující tvrzení pravdivá ? ( ANO/NE)

Německá státní tajná policie se nazývala STB.

Parašutisté z našeho regionu se jmenovali Jan Hrubý a Josef Bublík.

Státní svátek Den vítězství si připomínáme 9. května.

V Chřibech se ukrývala partyzánská skupina Jana Husa.

5. května 1945 vypuklo povstaní v Brně.

Mgr. Petr Kočíř - učitel dějepisu