29. 5. 2020

Vážení rodiče,
podle doporučení MŠMT mohou být od 8. června 2020 organizovány školní skupiny žáků druhého stupně. Po zvážení konkrétních možností naší školy (personální zabezpečení, prostorové a hygienické podmínky) jsme stanovili rozvrh jednotlivých skupin. Každý žák 2. st. bude mít možnost zúčastnit se jednou týdně bloku o časové dotaci 90 minut, kde se může setkat s třídním učitelem i s ostatními vyučujícími.

Podrobnější informace naleznete v přiloženém souboru. Vyjádřete prosím svůj souhlas - nesouhlas s účastí svého dítěte v těchto školních skupinách prostřednictvím ankety v žákovské knížce. První den účasti nezapomeňte prosím dát svému dítěti vyplněný formulář o bezinfekčnosti s aktuálním datem.

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Jan Vorba, ředitel školy

P.S. Aktuální manuál MŠMT (soubor hygienických pokynů pro školy) naleznete - zde.