6. 5. 2020

Vážení rodiče žáků 1. stupně,

děkujeme za Vaše předběžná sdělení o případné účasti v tzv. školních skupinách od 25.05.2020. Nyní je třeba, abyste se pečlivě seznámili s organizací těchto školních skupin, zvážili potenciální rizikové faktory a vyhodnotili, zda máte zájem - nezájem o účast svého dítěte a nejlépe obratem své sdělení (dle vzoru v příloze) zaslali prostřednictvím e-mailu/žákovské knížky třídnímu učiteli. Toto Vaše rozhodnutí musí být konečné.

Upozorňuji, že z organizačních důvodů nebudou moci být tyto max. 15členné školní skupiny vytvářeny pouze v rámci tříd, ale napříč celým ročníkem. Jakmile budeme mít konečný seznam všech přihlášených žáků, obdržíte nejpozději ve středu 20. května další informace ohledně zařazení svého dítěte. Prosíme, abyste nás nekontaktovali ohledně přání zařazení svého dítěte ke konkrétnímu pedagogickému pracovníku, není možné na toto brát z mnoha důvodů zřetel. Prioritní nadále zůstává dle požadavků MŠMT distanční výuka a naše personální kapacity jsou omezeny a limitovány rizikovými faktory. 

Velmi Vám všem děkuji za pochopení a spolupráci. Věřím, že se nám společnými silami podaří letošní školní rok úspěšně zakončit. Přeji nám všem dostatek energie, hodně zdraví a těším se, až budeme fungovat za normálních podmínek.

Mgr. Jan Vorba, ředitel školy

P.S. Koho zajímají obecná pravidla pro všechny školy vydaná MŠMT, nalezne je - zde.