16. 6. 2020

Do čtvrtka 25. června (včetně) pokračuje činnost školních skupin za stávajícího režimu.

Pátek 26. června a pondělí 29. června se konají třídnické hodiny s třídním učitelem bez omezení počtu žáků. Žáci se shromáždí před školou a následně budou třídním učitelem v cca 07:55 hod. odvedeni do kmenové třídy.

  • 1.-3. roč. v čase 08:00-11:30 hod., poté odchod na oběd a domů. Rodiče, kteří potřebují v těchto dnech zajistit hlídání svého dítěte, kontaktují vedoucí školní družiny Mgr. Janu Turčínovou min. 3 dny předem
  • 4.-5. roč. v čase 08:00-12:30 hod., poté odchod na oběd a domů
  • 6.-9. roč. v čase 08:00-10:00 hod.

Možnost oběda ve školní jídelně platí pouze pro žáky 1. st. Během výdeje a konzumace obědů je nutno vzhledem k přísným hygienickým podmínkám počítat s delší časovou prodlevou.


Předávání vysvědčení:

Všechny ročníky kromě 9.: úterý 30. června od 08:00 hod. Žáci se shromáždí před školou a následně budou třídním učitelem v cca 07:55 hod. odvedeni do kmenové třídy. Rodiče žáků 1.-3. roč., kteří potřebují tento den zajistit hlídání svého dítěte po předání vysvědčení, kontaktují vedoucí školní družiny Mgr. Janu Turčínovou min. 3 dny předem.

9. roč.: úterý 30. června od 09:00 hod. v budově Reduty

Žáci, kteří nebudou tento den ve škole přítomni, si mohou následně od 1. července vyzvednout vysvědčení v úředních hodinách v kanceláři školy.


Výměna učebnic:

Odchozí žáci odevzdají učebnice třídnímu učiteli, ostatní si je ponechají do začátku září, kdy proběhne výměna.


Po všechny dny platí zvýšená hygienická pravidla - zejm. povinnost nošení roušek ve školních budovách (včetně tříd při počtu nad 15 osob), dezinfekce rukou apod. Podmínkou vstupu žáka do školních budov je odevzdaný formulář o bezinfekčnosti. Platí přísný zákaz vstupu osob s příznaky virového onemocnění.

Možné změny s ohledem na aktuální epidemickou situaci vyhrazeny.

Děkuji všem za vstřícnost.

Mgr. Jan Vorba, ředitel školy