10. 5. 2020

Básnický text je svojí formou zcela odlišný od jiných literárních děl. Svým způsobem má blíže k hudbě a výtvarnému umění. Je proto potřeba k těmto textům také specificky přistupovat. Když začínáte psát poezii, nezáleží na tom, zda se budete věnovat poezii lyrické či epické. Potřebujete pouze tužku, papír a chuť vytvářet své vlastní texty. Básníci bývali velmi hraví, proto jsme si s žáky na hravé básníky tento týden zahráli. Vytvářeli básně pomocí novin, časopisů a letáků. Myslím, že se jedná o velmi povedená díla.

Mgr. Jitka Bajaja Elisová