14. 3. 2019

Ve čtvrtek 14.3.2019 se žáci tříd 8.A a 7.C zúčastnili zajímavé přírodovědné exkurze v centru Vida! v Brně. Kromě připraveného výukového programu o magnetických vlastnostech látek ještě žáci zhlédli fyzikální divadlo o možnostech vzniku světla a jiných záření.

Pochopitelně na žáky čekaly i exponáty stálé expozice, kde si žúáci mohli vyzkoušet experimenty napříč přírodními vědami a technikou.

J. Remeš, M. Plačková, J. Čermáková