25. 6. 2019

V posledních hodinách anglického jazyka se žáci osmých a devátých ročníků seznámili s četbou cizojazyčných knih. Žáci si mohli prohlédnout díla různých autorů, žánrů a také se začíst do knih s různou jazykovou náročností.

Snažíme se tak ukázat žákům, že i četba anglické literatury je jednou z cest, jak si prohloubit znalosti cizího jazyka.

 

Mgr. Anna Blažková