21. 12. 2018

V pátek 21. prosince se nekonaly jenom příjemné vánoční besídky, ale žáci 8.A ukázali, jak jsou šikovní v divadelních dovednostech. Nápad na nacvičení romantické, leč smutně končící hry O Tristanovi a Isoldě vzešel z jedné hodiny literární výchovy. Četli jsme si s žáky ukázku dramatu a o rozdělení rolí byl velký zájem. Po hodině jsme si se slečnou asistentkou řekly, že by nebylo od věci zkusit s touto třídou nacvičit scénku. Nacvičování bylo občas velmi náročné, a to nemluvě o přípravě kulis. Všichni jsme do toho vložili hodně energie, která se však vyplatila. Žákům 8.A se představení povedlo, měli velký úspěch u učitelů, ale i u svých spolužáků a dokázali si, že NA TO PROSTĚ MAJÍ! Patří jim od nás velká pochvala!

                            Mgr. Petra Koudelníčková - vyučující českého jazyka, Bc. Lenka Tarabusová - asistentka pedagoga