25. 4. 2018

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti a oslavovaly příchod jara. 

Letošní rok jej děti naší školy oslavily 24. a  25. dubna. Byla pro ně připravena poznávací vycházka do přírody s naučnými zastaveními, kde musely odpovídat na otázky týkající se přírody a plnit různé úkoly. 

Počasí nám opravdu přálo a všichni žáci si tento den užili!

Děkujeme Vzdělávacímu středisku BÍLÉ KARPATY, o. p. s.

 

 

 

                                                                                                                    ZŠ UNESCO, 1. stupeň