11. 5. 2019

V pondělí dne 6.května 2019 proběhl na naší škole každoroční Den jazyků. Věci do češtiny, matiky, zemáku, dějáku či dalších předmětů zůstaly doma a žáci dorazili jen s malými baťůžky se svačinou a psacími potřebami. Také školní zvonění ten den nikdo z druhého stupně a pátých tříd nebral vážně a úkoly se plnily jak v době "vyučovacích hodin", tak během přestávek podle předem přichystaného časového rozpisu.

Třídy a učebny totiž obsadili vyučující a jejich šikovní pomocníci, kteří si pro ostatní žáky nachystali sami program jednotlivých stanovišť. Těch bylo letos celkem 15 a co stanoviště, to jiné téma. Na všech ale bylo cílem přiblížit žákům všech pět  jazyků, které se na naší škole vyučují- angličtina,francouzština, němčina, ruština a španělština a seznámit je také s reáliemi zemí, ve kterých se těmito jazyky učí. Žáci jednotlivých tříd na nich plnili úkoly za které pak dostávali body.

Jako každoročně se ke třídám druhého stupně připojili i naši páťáci a všichni bojovali jako lvi. Angličtinu už docela zvládají a na stanovištích těch dalších jazyků si trošku rozšířili obzory a snad se i ujistili, že si svůj "druhý jazyk" do šesté třídy vybrali správně.

O půl jedné bylo dobojováno,  všechny třídy si mohly vydechnout a přesunout se do tělocvičny na vyhlášení vítězů. Na to se vždy netrpělivě čeká, protože odměnou jsou nádherné velké dorty a pro vítěze také putovní pohár.

Speciální cenu pro páté třídy vyhrála 5.C. Mezi třídami 2.stupně nejvíce zabodovala 9.B, druhou příčku obsadila 7.A a místo třetí vybojovala 9.C.

Vedení školy, všem vyučujícím a také všem žákům patří díky za pohodový průběh celého  Dne  jazyků!

Edita Straková a Susan Krayemová