11. 1. 2018

Den cizích jazyků

Dne 9.1.2018 se na naší škole konal Den cizích jazyků. Školní prostory se proměnily v jednotlivá stanoviště. Co stanoviště, to jiné téma. Třídy chodily po stanovištích a plnily úkoly v angličtině, němčině, ruštině, španělštině a francouzštině, případně se žáci dovídali o reáliích těchto zemí, pokud daným jazykem sami zatím nemluví. Letošní témata byla širokospektrá, např. Svět francouzštiny, Známí ruští spisovatelé, Španělský kufr, Křížovky v angličtině či Germanismy v německy mluvících zemích. Na každém stanovišti byli ti nejlepší jednotlivci odměněni sladkou maličkostí a celá třída pak – jako tým – sbírala body ve všech 14 disciplínách.

Tohoto dne se účastnily také páté třídy, a žáci tak měli možnost vybrat si druhý cizí jazyk, kterému se budou chtít v příštích letech věnovat.

Finálem celého dne bylo vyhlášení výsledků v tělocvičně a výhercům předány dorty a putovní pohár 1. místa. Speciální cenou byl dort pro pátou třídu, která mezi svými vrstevníky vyhrála.

1. místo: 9.C

2. místo: 8.A

3. místo: 8.C

Speciální cena: 5.A

 

Susan Krayemová a Denisa Jandásková