20. 12. 2018

Protože se blíží čas Vánoc a žáci už mnohdy nemají jiné myšlenky než na prázdniny, udělali jsme si v hodině literární výchovy čtenářské dílny, u nichž se žáci odreagovali. Dílny spočívají v tom, že každý žák přinese jednu nebo dvě knihy. Tyto knihy se položí na stůl a každý žák má možnost vybrat si ke čtení jakoukoliv knížku. Po vhodném výběru se usadí a má půl hodiny čas na čtení knížky. Důležité je, aby měli žáci pohodlí, cítili se příjemně, což nám skvěle poskytla nová odpočinková místnost, kde žáci využili sedací pytle a polštářky. Žáci zhodnotili dílny velmi pozitivně a přiznali se, že je tato hodina zatím bavila ze všech hodin literární výchovy nejvíce. Velmi mě potěšili žáci, kteří běžně nečtou, ale těch pár minut se na čtení dokázali soustředit. Čtenářské dílny jsou nejlepší cestou, jak u žáků probudit zájem o knihy.

Čtenářských dílen se zúčastnili žáci z 6.B, 6.C, 8.A a 9.A.

                                                                            Mgr. Petra Koudelníčková - vyučující českého jazyka a literatury