22. 12. 2019

Erasmus + „Connected through the languages“ pokračuje!

Začíná nám nový kalendářní rok a s ním i spousta práce.

V dubnu 2019 k nám zavítali naši spolužáci ze španělské školy v Abaránu, abychom společně pracovali na námi zvolených tématech – Španělé si nastudovali naše zvyky, historii, politickou situaci, geografická fakta, odlišnosti našeho školského systému oproti tomu jejich, aby nám všechnu tuto mravenčí práci představili ve formě prezentací. Poté naši studenti uváděli tyto informace na pravou míru – diskutovali o změnách, nepřesnostech a doplňovali chybějící informace nebo naopak potvrdili ty stávající a rozšiřovali našim španělským kamarádům obzory.

Nyní nás čeká vše „vice versa“. 26 našich deváťáků studuje, zjišťuje, shromažďuje a vyhodnocuje fakta o Španělsku, zejména regionu „Murcia“, kam se v květnu 2020 společně vydáme s připravenými prezentacemi, obohacenými o kvízy v super hře Kahoot. Prezentace mohou být připraveny španělsky, anglicky nebo v kombinaci obou těchto jazyků. Připravujeme následující témata: Politics, Music and famous singers, Sports and famous people, School life and famous universities, Food and drinks, Geography, Festivals and traditions, History, Royal family, Towns and cities, Daily routines, Culture, Fashion, Animals, Local problems.

Držte nám palce!

Tým Erasmus+