12. 1. 2021

Zveme Vás, milí rodiče, na online besedu o chování žáků v kyberprostoru. Zodpovíme Vám výše uvedené otázky a mnohé další. Budeme se těšit na Vaši účast.

 

Mgr. Petra Koudelníčková, Mgr. Jan Remeš