Již 9. rokem se na naší škole otevírají kurzy AJ Cambridge pro žáky 1. i 2. stupně. Kurzy anglického jazyka mohou být zakončeny oficiální státní jazykovou zkouškou, které se na naší škole každoročně účastní desítky žáků.

Pro žáky 1. - 3. ročníku je v nabídce vždy 1 hodina týdně - vedená vyučujícím AJ.

Od 4. ročníku se snažíme nabízet vždy:

  • vyučovací hodinu klasickou - vedenou aprobovaným učitelem AJ - děti pracují s učebnicí, učí se nová slovíčka atd.
  • doplňkovou konverzační hodinu s rodilým mluvčím (v případě jeho pracovní vytíženosti využíváme učitelů AJ), kde si tyto nabyté vědomosti procvičují v praxi

Rodiče mají na výběr - buď se rozhodnou, že jejich dítě bude chodit pouze do 1 hodiny (klasické), nebo do obou dvou hodin (klasická + konverzační).

Hodina klasická je důležitá (de facto je to ta hlavní hodina), protože zde se děti učí nové věci a seznamují se s typy cvičení, se kterými se setkají při jazykové zkoušce.

V konverzaci si rozvíjejí své dovednosti. Optimálním počtem je 8 dětí ve skupině (kromě 1. ročníku, kde je dětí 10). V  případě velkého počtu zájemců o hodinu konverzace budou upřednostněny děti, které budou chtít ukončit kurz zkouškou. Dle rozvrhu učitelů je možno zorganizovat další hodinu konverzace.

V hodinách budou děti 2. a 3. ročníku pracovat s učebnicemi Fun for Starters, žáci ze 4. a 5. ročníku s knihou Fun for Movers a žáci z 6. a 7. ročníku budou používat učebnici Fun for Flyers. Cena jedné knihy je cca 320 Kč (hradí si každý žák sám). Pro žáky 8. a 9. ročníku bude určena učebnice Cambridge KET nebo PET for Schools – v ceně cca 540 Kč. V případě zájmu nabízíme možnost objednat knihy hromadně (u hromadné objednávky je možnost slevy). Učitelé mají k těmto učebnicím k dispozici metodické příručky a poslechová CD. Zpracování knih přímo děti připravuje na styl, jakým jsou zkoušky vedeny. Kromě těchto učebnic pracují děti s pracovními listy, interaktivními materiály, jazykovými hrami a materiály, které je učí orientaci v textu, porozumění a práci s informacemi.

Děti 1. ročníku v přípravce ke kurzu Starters pracují bez učebnice (dostávají pouze materiály, které si pro ně připravuje vyučující).

Pro školní rok 2020/2021 platí následující nabídka hodin Cambridge:

   11.50-12.35 12.45-13.30  14.00-14.45

 Pondělí

27 hodin stojí 1.755,- Kč

   

Mabbett  – 9. ročník – PET/FCE konverzace + Use of English – J Aj (Hlavní budova)

     

14:45-15:30

Mabbett – 8. ročník – PET/FCE konverzace + Use of English – J Aj (Hlavní budova)

 Úterý

27 hodin stojí 1.755,- Kč

Dubinová – 1. ročník – přípravka (skupina č. 3) – 1.B (Hradební) Přikrylová – 4. ročník – Movers (skupina č. 1) – 4.A (Hlavní budova)

Motyčková – 6. ročník – Flyers (skupina č. 1)– J Aj (Hlavní budova)

  Jurčík – 2. ročník – Starters (skupina č. 1) – 2.B (Hradební)  Motyčková – 4. ročník – Movers (skupina č. 2) – 4.B (Hlavní budova) Přikrylová – 9. ročník – PET (skupina č. 1) – Vo (Hlavní budova)
   

Vašková – 4. ročník – Movers (skupina č. 3) – 5.B (Hlavní budova)

Dubinová – 9. ročník – PET (skupina č. 2) – Lit (Hlavní budova)
      Mabbett – 7. ročník – Flyers – konverzace – J Nj (Hlavní budova)

 Středa

27 hodin stojí 1.755,- Kč

Machová – 1. ročník – přípravka (skupina č. 1) – 1.B (Hradební)  Blažková – 3. ročník – Starters (skupina č. 1) – 1.B (Hradební) Příkrylová – 8. ročník - KET (skupina č. 1) – J Šj (Hlavní budova)
  Jurčík – 2. ročník – Starters (skupina č. 2) – 2.C (Hradební) Vašková – 3. ročník – Starters (skupina č. 2) – 2.B (Hradební) Krayemová – 6. ročník – Flyers (skupina č. 2) – J Aj (Hlavní budova)
    Krayemová – 3. ročník – Starters (skupina č. 2) – 1.A (Hradební) Jurčík – 6. ročník – Flyers (skupina č. 3) – J Rj (Hlavní budova)
 

Čtvrtek

26 hodin stojí 1.690,- Kč

  Blažková – 5. ročník – Movers (skupina č. 1) – 5.B (Hlavní budova) Přikrylová – 7. ročník – Flyers (skupina č. 1) – J Šj (Hlavní budova)
 

 

   Straková – 5. ročník – Movers (skupina č. 2) – 5.B (Hlavní budova) Krayemová – 7. ročník – Flyers (skupina č. 2) – J Aj (Hlavní budova)

 

 
   Mabbett – 4. ročník – Movers – konverzace – 4.B (Hlavní budova) Mabbett – 6. ročník – Flyers – konverzace – J Nj (Hlavní budova)

Pátek

25 hodin stojí 1.625,- Kč

 
Machová – 1. ročník – přípravka (skupina č. 2) – 1.B (Hradební)  Mabbett – 5. ročník – Movers –  konverzace – 5.B (Hlavní budova) Přikrylová – 8. ročník – KET (skupina č. 2) – J Šj(Hlavní budova)

 

V případě zájmu o přípravný kurz k jazykové zkoušce Cambridge, popř. další informace, kontaktujte, prosím, e-mailem Mgr. Gabrielu Vaškovou (žáci z 1. stupně) na adrese vaskova@zsunesco.cz nebo Mgr. Romanu Přikrylovou (žáci 2. stupně) na adrese prikrylova@zsunesco.cz. Počet míst je omezen, uzávěrka přihlášek: 25. září 2020.

DO E-MAILU UVEĎTE SKUPINU, DEN, ČAS, VYUČUJÍCÍHO a také TŘÍDU, do které Vaše dítě bude chodit v novém školním roce!!!

Po zahájení školního roku obdržíte formulář s přesnými údaji o platbě, která bude prováděna na účet školy.

Kurzy budou zahájeny 29.09.2020 a končí ke 30.04.2021. Důvodem ukončení k tomuto datu je termín Cambridgeských zkoušek, které se konají už ve 2. polovině května.

Vzhledem k tomu, že se jedná o placený kurz, hodiny, které z vážných důvodů odpadnou, bývají  nahrazovány v jiném termínu, a to právě v 1. polovině měsíce května.
Cena za 1 hodinu je 65 Kč/žák (tj. cca 1.755,- Kč/kurz dle počtu odučených hodin/týdnů).

Cena zahrnuje mzdové náklady realizačního týmu, náklady na materiál – kancelářský papír, náplně do tiskáren, kopírování materiálů, učební pomůcky, pracovní materiál a cestovní výdaje realizačního týmu, náklady na pronájem prostor – slavnostní předávání certifikátů apod.

Přesná kalkulace kurzu bude upřesněna podle počtu hodin, které budou v jednotlivých kurzech ve školním roce 2020/2021 realizovány.

Rozvrh přípravných kurzů k jazykovým zkouškám Cambridge není definitivní – může se změnit podle počtu uchazečů a otevřených kurzů, budeme se uchazečům snažit vyjít maximálně vstříc (o veškerých změnách budete včas informováni).

 

Philip Mabbett, Mgr. Romana Přikrylová, Mgr. Gabriela Vašková

koordinátoři zkoušek