7. 4. 2021

     Během distanční výuky si děti ze 2. C čtou knihy převážně z domácí knihovničky. Při dnešní online besedě jim paní knihovnice připomněly, že i v tuto dobu si mohou půjčovat knížky od nich z knihovny BBB. A že jich tam mají! Nabídly jim vhodné tituly pro malé čtenáře. Žáci shlédli také hezké video o knihovně, osvěžili si rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím, zopakovali pravidla zacházení s knihou a na závěr si poslechli židovskou pohádku o Velikonocích. Děkujeme za velmi inspirativní besedu a těšíme se na další přímo v knihovně.

               Hanáková