12. 4. 2018

V rámci projektu Cyrilometodějská tradice v novodobých čs. dějinách proběhly na naší škole dne 10.4.2018 besedy pro žáky sedmých tříd.

Obsah besedy:

- představení Evropské kulturní stezky Cyrila a Metoděje
- představení soutěže Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem
- život a dílo Cyrila a Metoděje
- odkaz díla bratrů do současného života
- diskuze
 Beseda je vedena Petrem „Abé“ Novotným, který je oděn do dobového odění Velkomoravského kněze a „vyzbrojen“ několikaletou zkušeností s edukací v Archeoskanzenu Modrá a Slováckém muzeu v Uherském Hradišti.

Mgr. Petr Kočíř - učitel dějepisu