13. 10. 2020

Aktuální informace k organizaci výuky a chodu školy během následujících dvou - tří týdnů naleznete v žákovské knížce.
(prosíme o její denní sledování)