20. 5. 2019

V Uherském Hradišti 20.05.2019

Zveřejňujeme několik zásadních informací ohledně rekonstrukce naší Hlavní budovy a výuky v náhradních prostorách SŠPHZ (netýká se 1.-3. ročníku, školní jídelny a školní družiny).

 • K pátku 24.05.2019 končí provoz šatních skříněk, je nutno je do tohoto dne vyklidit, od pondělí 27.05.2019 se žáci nepřezouvají, totéž platí i pro budovu SŠPHZ. Rovněž od pondělí 27.05.2019 je uzavřena kolárna.
 • V pátek 31.05.2019 bude zkráceno v Hlavní budově vyučování: 4. a 5. ročník končí v 11:15 hod., ostatní ročníky vždy o 10 minut později - možno odejít se stravovat do školní jídelny.

 

Výuka 6.-9. ročníku probíhá od 3. června 2019 v náhradních prostorách v budově SŠPHZ (Kollárova 617 - budova P), do ostatních budov a prostor je vstup zakázán. Platí zde současný rozvrh, případné změny naleznete na webových stránkách v suplování. Dle předpokladu zůstanou 4. a 5. třídy během června v již rekonstruované části Hlavní budovy. Vstup do Hlavní budovy pouze hlavním vchodem z Komenského nám. Celý vnější areál školy se od tohoto data stane staveništěm, na které je přísný zákaz vstupu. V Hlavní budově školy je pohyb osob povolen pouze ve vyhrazených prostorách (pravá část - přízemí, 1. a 2. patro).

 • I v budově SŠPHZ platí náš Školní řád: v této souvislosti upozorňujeme zejména na pasáže týkající se vědomého a záměrného poškození majetku – jsme v pronájmu a rádi bychom předali budovu ve stejném stavu jako na začátku – a platného zákazu používání mobilních telefonů během vyučování – doporučujeme nechat mobilní telefony, další elektronická zařízení a cenné věci doma, nejsme schopni zajistit v pronajaté budově jejich řádnou úschovu.

 • Pro kontakty s jednotlivými učiteli používejte výhradně elektronickou poštu či žákovskou knížku, všichni učitelé sídlí na SŠPHZ v jedné místnosti.

 • Kancelář školy funguje ve velmi omezeném provozu, doporučujeme též elektronickou korespondenci. V případě nutnosti volejte od pondělí 3. června mobil číslo 724 123 116 (paní hospodářka Otrusinová) nebo 731 675 094 (pan zástupce Remeš). Totéž platí i během hlavních prázdnin, úřední hodiny budou včas zveřejněny na webových stránkách.

 • Výměna učebnic pro příští školní rok proběhne až na počátku září, tzn. že všichni žáci, kteří se u nás budou vzdělávat v příštím školním roce, si nechají současné učebnice doma přes hlavní prázdniny. Ti, kteří naši školu vycházejí, odevzdají všechny učebnice na konci měsíce června třídním učitelům.

 • Bezpečnostní upozornění:
  Žádáme všechny žáky, rodiče, zaměstnance a hosty, aby v souvislosti s rekonstrukcí a opravami naší školy a jejího okolí dbali zvýšené pozornosti při pohybu ve škole SŠPHZ, všech jejich prostorách i jejím okolí a dodržovali všechna opatření a pokyny, které budou během měsíce června vydávána, aby nedocházelo k poškození zdraví či úrazům.
  Rovněž žádáme všechny o dbaní zvýšené pozornosti při přechodu silnice do budovy Hradební (školní jídelny) a zpět.

Sledujte pozorně webové stránky, kde budou vyvěšovány a pravidelně doplňovány potřebné aktuální informace.

 

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.


Mgr. Jan Vorba v. r.
ředitel školy