31. 5. 2018

V Uherském Hradišti 31.05.2018

Aktualizujeme několik zásadních informací ohledně rekonstrukce naší Hlavní budovy a výuky v náhradních prostorách SŠPHZ (netýká se 1.-3. ročníku, školní jídelny a školní družiny).

 

 

Výuka 4.-9. ročníku probíhá od 1. června 2018 v náhradních prostorách v budově SŠPHZ (Kollárova 617 - budova P), do ostatních budov a prostor je vstup zakázán. Platí zde současný rozvrh, případné změny naleznete na webových stránkách v suplování.

  • I v budově SŠPHZ platí náš Školní řád: v této souvislosti upozorňujeme zejména na pasáže týkající se vědomého a záměrného poškození majetku – jsme v pronájmu a rádi bychom předali budovu ve stejném stavu jako na začátku – a platného zákazu používání mobilních telefonů během vyučování – doporučujeme nechat mobilní telefony, další elektronická zařízení a cenné věci doma, nejsme schopni zajistit v pronajaté budově jejich řádnou úschovu.

  • Pro kontakty s jednotlivými učiteli používejte výhradně elektronickou poštu či žákovskou knížku, všichni učitelé sídlí na SŠPHZ v jedné místnosti.

  • Kancelář školy funguje ve velmi omezeném provozu, doporučujeme též elektronickou korespondenci. V případě nutnosti volejte od pátku 1. června mobil číslo 724 123 116 (paní hospodářka Otrusinová) nebo 731 675 094 (pan zástupce Remeš). Totéž platí i během hlavních prázdnin, úřední hodiny budou včas zveřejněny na webových stránkách. Pro návštěvu kanceláře školy bude nutné předchozí objednání, vstup do budovy bude pouze bočním vchodem od kolárny.

  • Z organizačních a provozních důvodů (výuka 4.-9. ročníku v náhradních prostorách) se ruší původně naplánované třídní schůzky a konzultační hodiny dne 12. června.

  • Výměna učebnic pro příští školní rok proběhne až na počátku září, tzn. že všichni žáci, kteří se u nás budou vzdělávat v příštím školním roce, si nechají současné učebnice doma přes hlavní prázdniny. Ti, kteří naši školu vycházejí, odevzdají všechny učebnice na konci měsíce června třídním učitelům.

  • Bezpečnostní upozornění:
    Žádáme všechny žáky, rodiče, zaměstnance a hosty, aby v souvislosti s rekonstrukcí a opravami naší školy a jejího okolí dbali zvýšené pozornosti při pohybu ve škole SŠPHZ, všech jejich prostorách i jejím okolí a dodržovali všechna opatření a pokyny, které budou během měsíce června vydávána, aby nedocházelo k poškození zdraví či úrazům.
    Rovněž žádáme všechny o dbaní zvýšené pozornosti při přechodu silnice do budovy Hradební (školní jídelny) a zpět.

Sledujte pozorně webové stránky, kde budou vyvěšovány a pravidelně doplňovány potřebné aktuální informace.

 

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.


Mgr. Jan Vorba v. r.
ředitel školy