6. 12. 2018

     V úterý 5. 12. se děti naší školní družiny v Centru denních služeb pro seniory Uherské Hradiště přidaly k Mikuláši, čertovi a andělovi, aby potěšily milé seniorky svým zpěvem, mluveným slovem a maňáskovým divadlem.

Přinesli jsme milé slovo, krásné vánoční písně, dáreček, vánoční přání a odnášeli jsme si úsměv a pěkné dárky.

 

                                                                                                                Mgr. Radka Stojaspalová, Mgr. Jana Turčínová