11. 9. 2020

V pátek 11. 9. se žáci 1. C zúčastnili adaptačního dne v Kunovském lese.
Pod taktovkou školní psycholožky Mgr. Venduly Slezáčkové si žáci společně zahráli a hravou formou zakusili spolupráci a pocit sounáležitosti v nově se tvořící třídní skupině.
Pomocí různých aktivit prošli základy týmovosti, ohleduplnosti a férovosti, které jsou nutnou podmínkou k vytvoření kamarádských vtahů ve třídě.
Věřím, že jsme si všichni toho společně strávené dopoledne užili.

Za 1. C Eva Fridrichová