16. 2. 2018

...aneb 2. badatelská vycházka projektu podpořeného Zlínským krajem

Dne 15.2.2018 se žáci 7.A a 7.B vydali na druhou badatelskou výpravu do Kunovského lesa, který představuje zbytek lužních lesů v okolí řeky Moravy. Tato zimní výprava byla zaměřená na pozorování živočichů, kteří se v Kunovském lesoparku vyskytují a na jejich pobytové stopy.

Počasí bylo ideální pro pozorování dalekohledem a pro hledání pobytových znamení živočichů (trus živočichů, krtiny, ptačí peří, ohryzy a okusy, prázdné ulity….).

Žáci svá pozorování zaznamenali do připravených pracovních listů.

Po návratu z výpravy pokračoval program besedou s výukovým filmem o lužních lesích a následovalo několik úkolů, které žáci zpracovali do svých badatelských složek.

Poslední výprava do lužního lesa nás bude čekat na jaře. Pokusíme se prozkoumat život v tzv. periodických tůních a seznámit se s jarním aspektem lužního lesa a s rostlinami bylinného patra lesa.

 

Mgr. Martina Plačková, Mgr. Hana Vaculíková, učitelky přírodopisu