Naše škola je od roku 1967 jednou z přidružených škol UNESCO ASP Net. Co to znamená?

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu UNESCO (United Educational, Scientific and Cultural Organization) je od svého založení centrem nových myšlenek a nápadů, které se týkají výchovy a vzdělávání k mezinárodnímu porozumění. Aby nezůstalo jenom u slov, byl v roce 1953 zahájen „Projekt sítě přidružených škol UNESCO - "UNESCO Associated Schools Project network – ASP Net".

Přidružené školy UNESCO byly a jsou zamýšleny jako instituce, které propagují ideály a principy UNESCO na poli výchovy a vzdělání prostřednictvím zcela konkrétních "pilotních projektů" – projektů ekologických, lidskoprávních, multikulturních a na ochranu kulturního dědictví. K hlavním cílům patří také výchova na podporu míru a mezinárodní spolupráce prostřednictvím vzdělání.

Přidružené školy UNESCO nejsou školami specializovanými či "privilegovanými", jsou ale součástí národních vzdělávacích systémů, a to v širokém mezinárodním měřítku. Jsou schopny aktivně přistupovat a přispívat ke zlepšování obsahu výuky, vzdělávacích metod a materiálů.

Cíle této sítě jsou 4 vzdělávací pilíře, které definovala Mezinárodní komise pro vzdělávání ve 21. století:

  • učení se vědět ("learning to know")
  • učení se konat ("learning to do")
  • učení se být ("learning to be")
  • učení se žít společně ("learning to live together")

Česká síť ASP Net má fixní počet 50 členů z řad mateřských, základních, uměleckých a vysokých škol. Naše základní škola vstoupila mezi přidružené školy UNESCO v roce 1967 a ve svých projektech se zaměřuje především na tato témata:

  • globální problémy a role OSN při jejich odstraňování
  • lidská práva a demokracie
  • kulturní dědictví a multikulturalismus
  • životní prostředí a ekologie

Za svůj aktivní přístup ke vzdělávání v oblastech míru, demokracie, lidských práv, udržitelného rozvoje a kvality života byl naší základní škole propůjčen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky s účinností ke dni 15. června 1999 čestný název "Základní škola UNESCO".

 

MZV ČR - Česká komise pro UNESCO - Přidružené školy

Přidružené školy UNESCO v České republice

Informační materiál k 70. výročí UNESCO

Plakát ASPnet UNESCO 2016 - 2017