Naše škola je zapojena do desítek projektů, rozvojových programů a aktivit. Zde souhrn těch nejvýznamnějších v daném školním roce.