Naše škola je zapojena do desítek projektů, rozvojových programů a aktivit. Zde souhrn těch nejvýznamnějších v daném školním roce.

UNESCO ASP NET - přidružené školy UNESCO

Cambridge English School

Projekt Edison - Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.

Projekt OP VVV - Výzva 22 na ZŠ UNESCO Uherské Hradiště

Projekt Příprava občanů k obraně státu (POKOS)

Projekt Po stopách totalitních režimů 20. století

Projekt Příběhy 20. století

Projekt Jeden svět na školách - Příběhy bezpráví

Spolupráce se sdružením Dcery 50. let

Posílení výuky nacistického a komunistického bezpráví v 9. ročníku

Projekt Podpora ekologických aktivit v kraji

Ovoce do škol

Implementace a výzkum efektivity vzdělávacího programu Druhý krok

Rozvojový program MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách na rok 2017 - modul A (cizinci z třetích zemí) na rok 2017

Rozvojový program MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách na rok 2017 - modul C (osoby EU) na rok 2017

Rozvojový program MŠMT Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016

Rozvojový program na podporu školních psychologů, školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků ve školských poradenských zařízeních v roce 2016

Rozvojový program MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2016

Rozvojový program MŠMT Podpora okresních a krajských soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2016/2017

Vrátní do škol

Zdravá školní jídelna

ŽA-LI-FLO

Partnerská škola Nakladatelství Fraus

Meteostanice