Naše škola je zapojena do desítek projektů, rozvojových programů a aktivit. Zde souhrn těch nejvýznamnějších v daném školním roce.

UNESCO ASP NET - přidružené školy UNESCO

Cambridge English School

Projekt Edison - Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.

Projekt OP VVV - Výzva 22 na ZŠ UNESCO Uherské Hradiště

Projekt Erasmus+ School is Cool but IT Rules

Projekt Příprava občanů k obraně státu (POKOS)

Projekt Po stopách totalitních režimů 20. století

Projekt Příběhy 20. století

Projekt Jeden svět na školách - Příběhy bezpráví

Spolupráce se sdružením Dcery 50. let

Posílení výuky nacistického a komunistického bezpráví v 9. ročníku

Projekt Podpora ekologických aktivit v kraji

Projekt Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách

Ovoce do škol

Projekt KIPR (spolupráce s Národním ústavem pro vzdělávání)

Implementace a výzkum efektivity vzdělávacího programu Druhý krok

Rozvojový program MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách na rok 2018 - modul A (cizinci z třetích zemí) na rok 2018

Rozvojový program MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách na rok 2018 - modul C (osoby EU) na rok 2018

Rozvojový program MŠMT Podpora okresních a krajských soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Rozvojový program MŠMT Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017

Vrátní do škol - veřejně prospěšné práce

Zdravá školní jídelna

ŽA-LI-FLO = ŽÁKOVSKÁ LIGA FLORBALU

Partnerská škola Nakladatelství Fraus

Meteostanice

ARCHIV - projekty, rozvojové programy a aktivity realizované v minulosti